Lenny Kuhr op facebook Lenny Kuhr op twitter
Lenny's Log

28 juni 2015 - voorwoord bij mijn boek

Voorwoord

In deze bundel gedachten, gedichten en meditaties vinden we de grote thema’s terug van de mystiek van alle tijden. We herkennen het hartstochtelijke zielsverlangen van een visionaire vrouw als Hildegard von Bingen. We horen de echo van Meester Eckhart, die zijn toehoorders wees op de noodzaak van het loslaten van alle (gods)beelden. En de passages over de donkere nacht van de ziel herinneren ons aan de strofen van Johannes van het Kruis. Soms ben je als lezer midden in de wijsheid van de Kabbala, dan weer lijkt het alsof ere een Tao-meester aan het woord is.

Lenny Kuhr staat met haar ‘notities onderweg’ dus in een grote traditie: de traditie van hen die uit ervaring weten dat de weg naar het mysterie (‘god’, als het dan toch een naam moet hebben) altijd een weg binnendoor is. Ze durft zich over te geven aan de woelige en diepe stromen van het zielenleven, en klampt zich niet vast aan het stilstaand water van dogma’s en godsdienstige instituten.

 Op haar negentiende werd Lenny beroemd als winnares van het Eurovisie Songfestival met haar lied de troubadour. Nu, zoveel jaar later, blijkt dat in de troubadour de blauwdruk van haar levensweg lag opgesloten. Want troubadour betekent letterlijk ‘vinder’; het is van dezelfde stam als het Franse woord ‘trouver’. De middeleeuwse troubadours waren dikwijls zoals bij de Katharen, vrije geesten die in hun minneliederen de geheimen van de innerlijke weg vertolkten. Wat ze op die weg hadden gevonden deelden ze op muzische wijze mee aan de goede verstaander. Op haar levensweg is Lenny meer en meer zo’n troubadour geworden. Ze deelt tot op de dag van vandaag haar bevindingen zingend met een groot publiek in een repertoire dat integer van haar eigen zoektocht getuigt en de ziel raakt van de toehoorder die zich ervoor opent.

 In dit boek deelt ze nu ook schrijvend datgene wat haar bezielt. En dat doet ze niet vanuit een ivoren toren, als een superieure spirituele gids, maar heel bescheiden en dichtbij — vanuit haar eigen levenservaringen. Want in het eerste deel van het boek vertelt ze over de processen die ze zelf doormaakte. Hoe ze afdaalde in de donkere delen van zichzelf, maar tegelijkertijd werd gedragen door het verlangen zich te richten op het licht en werd aangetrokken door wat ze ‘de derde dimensie’ noemt. Afdalen en verheffen tegelijk; het één kan niet zonder het ander, ontdekte ze. En zo werd  de grootste crisis in haar leven, een crisis waarin ze met haar stem ook haar identiteit verloor, een doorgang naar bevrijding en vervulling, een weg uit de dualiteit naar de eenheid. Die eenheid klinkt in de hier gebundelde teksten van Lenny voortdurend door als een wenkend perspectief voor ieder individu en voor de mensheid als geheel.

Het samengaan van grote universele wijsheid en eigen ervaring, maakt dit boek tot een inspirerende handreiking voor ieder die uit wil breken uit de gevangenis van het ego, oude conditioneringen achter zich wil laten, en een diep verlangen koestert om te worden ‘gekust door de eeuwigheid’

 

Hein Stufkens