Lenny Kuhr op facebook Lenny Kuhr op twitter
Lenny's Log
2008december
november
september

18 december 2008 - terug naar de bron
plaatje

Foto Ruud Balk


We hebben met een wereldcrisis te maken, en daarvoor geldt spiritueel gezien hetzelfde wetmatige proces als dat van een individu. Als de vorm waarin je leeft breekt, en  als het zover komt dat je ziet dat er geen vlucht meer mogelijk is, dan is er nog maar één ding; terug naar de bron. En deze ommekeer is vervat in de  Scheppingsgedachte. In het evolutionaire proces van de mens. Als ons ego zich uitput, en dat doet het vroeg of laat [ voor sommigen pas in een volgend leven ] dan weten we intuïtief wat we moeten doen. We weten dat dit het moment is om ons te richten naar de Schepper, of anders gezegd, naar het Scheppend vermogen. Het heimweegevoel dat vele mensen kennen is de herinnering aan de Eenheid die wij ooit hebben gekend in de universele ziel van de mens . De Kabbalisten noemen dit heimwee, “het punt in het hart” en dat punt,  is de essentie of het embryo van onze volle ziel. In het woord Messias, in het Hebreeuws Meshiach, daar zit het woord’ trekken ‘ “Mosjech” in. Het is een kracht die trekt en dat voelen wij als heimwee. Het is heimwee naar vervolmaking, naar de eenheid met alle mensen. Het is de staat die wij gekend hebben, maar toen was het onbewust en die trekkende kracht wil dat wij terug naar onze toekomst gaan, maar dan bewust. Nu is de crisis mondiaal en dat bekent dat er veel zielen zijn die geroepen worden naar hun oorsprong. De vorm breekt, het egoïsme heeft volgens haar eigen wet, zichzelf uitgeput. Want het ego kan zichzelf nooit vullen. Dat wil altijd meer en als dat punt komt dat je weet dat er geen ontkomen meer aan is, dan pas kunnen we ons ware verlangen herkennen en het volgen. Dit keer is het verlangen niet meer naar de materie gericht, maar naar de volheid van de ziel. We weten heel diep van binnen dat dat geluk zich nooit kan uitputten, omdat de Bron onuitputtelijk is. We staan met zijn allen op een drempel van deze wereld naar de spirituele wereld en als veel mensen hun ware ziel volgen, zal de weg ook veel makkelijker zijn.

Lenny Kuhr